Tereny łowieckie koła " Bażant "

W początkowym okresie swojej działalności koło dzierżawiło dwa obwody, a od 1996 roku dzierżawi trzy obwody.

Obwód łowiecki nr 31 o powierzchni 4313 ha, położony jest na Wzgórzach Dałkowskich w powiecie polkowickim. W jego centrum koło zakupiło działkę o powierzchni 0,59 ha i wyremontowało stojący na niej zdewastowany budynek, przekształcając go w domek myśliwski o nazwie „ Bażantówka ”. Drzewostan lasów w tym obwodzie składa się przede wszystkim z sosny, świerka i dębu.
Są one ostoją jelenia, sarny, dzika oraz daniela, który został introdukowany w 1990 roku w liczbie 14 sztuk. Obecnie liczebność danieli szacuje się na około 60 sztuk. W obwodzie tym nastąpiły niekorzystne dla środowiska zmiany. Szyby kopalniane oraz zbiornik osadowy Żelazny Most ograniczają swobodną migrację zwierzyny grubej takiej jak jelenie i dziki.

Obwód łowiecki nr 86 o powierzchni 3937 ha jest obwodem polno-leśnym. Leży na terenie powiatów lubińskiego i polkowickiego. Drzewostan leśny składa się głównie z sosny. W obwodzie tym występują jelenie, sarny i dziki. Dzięki introdukcji w 2004 roku 106 sztuk rozmnożyły się bażanty.

Obwód łowiecki nr 87 o powierzchni 3001 ha jest obwodem typowo polnym i leży na terenie powiatu lubińskiego. Występują w nim sarny i dziki oraz bażanty i kuropatwy. W ostatnim czasie zauważa się w obwodzie chmarę jelenia.
Duży wpływ na populację zwierzyny ma budowa trasy S3 , które powoduje emigrację zwierzyny w spokojniejsze tereny.

 

Copyright © 2015-2020 Koło łowieckie "Bażant" Lubin. | CMS by Quick.Cms